ADR-platen

Transport van gevaarlijke goederen.

Geen kentekens maar..

..deze platen zijn ook op voertuigen te vinden; tenminste als ze gevaarlijke stoffen transporteren. In het vervoer van gevaarlijke goederen over land worden oranje borden gebruikt om aan te geven om welke stof het gaat en in welke gevarenklasse die valt. Bijvoorbeeld in het geval van benzine:

331203

Voor scheep- en luchtvaartvervoer gelden aanvullende, deels andere regels.

ADR in het kort

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route". Dit verdrag is gesloten in de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te Zwitserland op 30 september 1957. Het trad in werking op 29 januari 1968.

Lettertype

Nadat ik in kentekenplaten geïnteresseerd was geraakt viel me iets op aan ADR-codeborden: de opschriften zijn soms in hetzelfde lettertype als op Nederlandse kentekenplaten. Meestal bij Nederlandse opleggers. Daar kwam ik vrij toevallig achter toen bij een tankstation een auto met de cijfers 312 in het kenteken naast een lossende tankoplegger stond met ADR-plaat 33/1203 (benzine). Echter zijn de cijfers van die laatste wel een slag groter: 100 mm tegenover 70 mm.

De ADR-regeling schrijft overigens niet een specifiek te gebruiken lettertype voor. In plaats daarvan is gekozen om enkel de afmetingen vast te leggen waaraan de karakters (en de platen zelf) moeten voldoen. (1) Standaard is dat:

Belgische ADR-borden hebben vaak opschriften in een smaller lettertype, dat eveneens gebruikt wordt op de kentekenplaten aldaar. Dat kan omdat over de breedte van de karakters niets is vastgelegd. Zolang ze voldoen aan de hoogte- en lijndikte-eis is het conform regelgeving.

Op Duitse, Scandinavische en Oostblok platen heb ik weer andere fonts gezien. Vaak lijken ze qua breedte op de Belgische karakters.

De platen

ADR-borden zijn rechthoekig, reflecterend oranje en hebben een zwarte rand en een zwarte scheidingsstreep tussen de bovenste en onderste regel. Op regel 1 staat het gevaarsindentificatienummer (GEVI-code; uitgezonderd categorie explosieven) en op regel 2 het stofidentificatienummer (UN-nummer).

Een paar combinaties:

Goederen ADR-bord ADR-label
Vuurwerk
 0335
Helium
201046
Benzine
331203
Calciumcarbide
x4321402
Verwarmde stof
993258
Acrylonitril
3361093
Uraniumhexafluoride
782977
Joodpentafluoride
5682495
Chloorsilaan
X3382988

Als een gevaarsindentificatienummer begint met een "X" (zie bijvoorbeeld chloorsilaan hierboven) betekent dit dat de vervoerde stof op een gevaarlijke manier reageert met water.

ADR app

Er bestaat een gratis Android app om snel op te kunnen zoeken welke stoffen en gevaren er schuil gaan achter de cijfers en symbolen: Gevaarlijke Goederen Manual. De app is Nederlandstalig en heeft geen internetverbinding nodig.

Bronnen, referenties en voetnoten

To top