Voorwaarden & disclaimer

Kentekenkennis.nl

Kentekenkennis verleent u hierbij toegang tot de website Kentekenkennis.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen, diagrammen en andere materialen zonder enige officiële waarde.

Kentekenkennis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid. Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kentekenkennis nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kentekenkennis, tenzij anders aangegeven. Hergebruik van (delen van) teksten, afbeeldingen, diagrammen, reportages en andere materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op zowel ingezonden als geplaatste foto's kunnen door de inzender ten aanzien van Kentekenkennis geen verdere belangen uitgeoefend worden.

Kentekenkennis is op geen enkele wijze verbonden aan officiële (overheids)instanties.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Laatste aanpassing: 02-07-2018. ICTRecht.nl

To top