Voorwaarden & disclaimer

Kentekenkennis.nl

Kentekenkennis verleent u hierbij toegang tot de website Kentekenkennis.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen, diagrammen en andere materialen waaraan geen officiële waarde ontleend kan worden.

Kentekenkennis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid. Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kentekenkennis nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gepubliceerde materialen liggen bij Kentekenkennis, tenzij anders aangegeven. Hergebruik van (delen van) teksten, afbeeldingen, diagrammen, reportages, tools en andere materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het is niet toegestaan om door Kentekenkennis gepubliceerde tools op enige wijze geautomatiseerd te raadplegen en/of de verkregen gegevens geautomatiseerd over te nemen. Alle raadplegingen worden gelogd ter monitoring van het gebruik en om de tools te kunnen verbeteren.

Op zowel ingezonden als geplaatste foto's kunnen door de inzender ten aanzien van Kentekenkennis geen verdere belangen uitgeoefend worden. Plaatsing kan met naamsvermelding of desgewenst anoniem.

Kentekenkennis werkt samen met, maar is niet verbonden aan, officiële (overheids)instanties.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Laatste aanpassing: 23-03-2020. ICTRecht.nl

To top