Diplomatieke kentekenplaten vóór 1991

Het systeem voordat CD overging op sidecode.

Vooraf

De platen

CD-kentekenplaten werden in 1946 in Nederland geïntroduceerd. (3) Tot de invoering in 1991 van het huidige sidecode-systeem, waren er andere platen in gebruik. Net als nu ook het geval is werd er onderscheid gemaakt tussen diplomaten die hun vaderland vertegenwoordigen (CD) en diplomaten van internationale organisaties (CD-x).

Diplom. vaderland - CD Int. organisaties - CD-x

CD-999

Oud, 3 cijfers

CD-999

Oud, 3 cijfers

CD-A-99

AFCENT-personeel met
diplomatieke status, tot '92

CD-B-99

Technical Centre for
Agricultural and Rural
Cooperation (CTA)

CD-F-99

Common Fund for
Commodities

CD-J-99

Internationaal Gerechtshof

CD-N-99

NAPMA-personeel met
diplomatieke status, tot '92

CD-S-99

SHAPE technical services
(Supreme Headquarters
Allied Powers Europe)

CD-T-99

International Tea Promotion
Association (1981-1984)

CD-A

In de "Regeling kentekens en kentekenplaten" wordt CD-A anno 2017 nog steeds genoemd in artikel 4 lid 7. (2)

CD-J

Zie hier voor meer informatie.

CD-N

Nato airborne early warning and controlprogramme management agency (NAPMA). De wet waarin de uitgifte van CD-N-kentekens geregeld wordt is anno 2017 nog steeds geldig. (1)

Vervanging vanaf 1991

De overgang van bovenstaande CD-kentekens naar het huidige sidecode-systeem begon op 1 februari 1991 en ging als volgt:

De uitgifte van CD op sidecode 1 startte vanaf CD-10-00. Oude gele CD-platen met 3 cijfers werden omgezet in sidecode 1, met een 0 ervoor (CD-999 => CD-09-99). CD op sidecode 3 startte met 00-CD-01.

CD-J / CDJ

Nummerplaten van het Internationaal Gerechtshof hebben als enige uit de "CD-x"-familie na 1 februari 1991 hun eigen lettergroep behouden. De reden daarvan is volgens de RDW dat CDJ-kentekens altijd als speciale groep zijn gedefinieerd in het kentekenreglement. Daarom zijn de platen niet omgezet naar CD op sidecode 3. De andere "CD-x"-varianten waren niet wettelijk vastgelegd. (4a)

Bronnen, referenties en voetnoten

To top