Brommers en snorfietsen in het grensverkeer

Kentekens ten behoeve van gebruik buiten Nederland.

HH

De lettergroep HH werd door de RDW uitgegeven als een grensverkeerkenteken voor brom- en snorfietsen die destijds binnen Nederland nog geen kentekenplicht hadden, maar soms deelnamen aan verkeer in het buitenland waar dat wel benodigd was. HH-kentekens waren dus alleen geldig buiten de Nederlandse grenzen. Binnen Nederland hadden ze geen waarde.

De afgifte van HH-nummers startte op 1 januari 1951, gelijktijdig met de invoering van het "kenteken" en afschaffing van de provinciale nummers. HH-kentekens waren geldig tot 1 november 2006 (14 maanden na de invoering van het brom- en snorfietskenteken op 1 september 2005). (1)

Grensverkeer - HH

HH
9

1 cijfer

HH
99

2 cijfers

HH
999

3 cijfers

HH
9999

4 cijfers

HH
99999

5 cijfers, tot 2000

99-99
HH

Sidecode 2

Begonnen werd in 1951. Hoe de afgifte seriematig verliep is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is er vanaf HH-1 in 1951 doorgenummerd tot HH gevolgd door 5 cijfers rond 2000. Daarna werd overgestapt op sidecode 2: 4 cijfers gevolgd door HH. (7a)(8)

De overgang van 3 naar 4 cijfers vond hoogstwaarschijnlijk al plaats in september of oktober 1952. In welk jaar het omslagpunt van 4 en 5 cijfers lag is niet bekend. Wel bekend is dat dat vóór 1966 is geweest. Zo rond de eeuwwisseling werd overgestapt op sidecode 2.

In de beginjaren hoefden HH-nummers niet op een nummerplaat te staan. Men mocht ze desnoods met verf op de brommer schilderen, zolang het nummer maar aan zowel de voor- als achterkant zichtbaar gevoerd werd. (6) Later werd dat alleen aan de achterzijde en kwam daar de plicht bij dat het nummer 's nachts verlicht moest zijn.

De ANWB "Kampioen" maakt voor het eerst melding van het HH-kenteken in de editie mei 1951 (6), gevolgd door een tweede vermelding in 1952. (3) Het blijft echter bij een losse benoeming zonder enig detail. Dat is ook het geval bij de twee daaropvolgende (en tevens laatste) vermeldingen. (4)(5)

Afgiftedata

Van de volgende HH-kentekens is de afgiftedatum bekend:

Kenteken Afgiftedatum
HH-1339123-05-1966
HH-403521e kwartaal 1994
HH-4045521-07-1998
HH-4079311-11-1998
11-48-HH15-04-2003
12-56-HH04-01-2005
12-62-HH01-02-2005
13-06-HH26-08-2005

Op een kentekenbewijs van 15 april 2003 staat de combinatie 11-48-HH (2) en op een bewijs van 4 januari 2005 12-56-HH. Dat zou betekenen dat er in 20 maanden tijd 108 HH-kentekens afgegeven zijn.

Om meer inzicht te krijgen in de afgiftesnelheid is Kentekenkennis op zoek naar mensen die vroeger een HH-nummer gehad hebben en nog in het bezit zijn van dat kentekenbewijs. De combinatie kenteken + afgiftedatum is zeer welkom.

Bronnen, referenties en voetnoten

To top