Registratietekens voor snelle motorvaartuigen

"Kentekens" voor op het water.

Y-nummers

Registratietekens voor snelle motorvaartuigen (en handelaren daarin) maken sinds 1 januari 1977 ook gebruik het het sidecode-systeem. Vanaf die datum nam de RDW het registratiebeheer over van de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (KNMC). (2b)(4)(6)

Het gaat om motorboten met een lengte van minder dan 20 meter die sneller kunnen varen dan 20 km/u. Jaarlijks worden ongeveer 5000 nieuwe snelle motorboten geregistreerd. (3) Registratietekens beginnen altijd met de letter Y. (5)

In omloop zijn de volgende sidecodes en series (X = letter, 9 = cijfer):

Sc. Snel motorvaartuig - Y Handelaar - YY
1

YX-99-99

YY-99-99

2

99-99-YX

 
13

9-YX-999

9-YY-999

Afgifte

Vóór 2014 lag er bij de postkantoren een lijst met registratietekens die zij konden afgeven. Het kwam voor dat het ene kantoor sneller door de lijst heen was dan het andere. Hierdoor is, in ieder geval voor sidecode 1, geen chronologische volgorde van afgifte te benoemen. Vanaf 2014 (in de toen lopende serie 99-99-YT) zijn de registratietekens wel zoveel mogelijk op volgorde uitgegeven, al is dit ook niet altijd het geval. Vanaf sidecode 13 wordt het registratieteken automatisch gegenereerd (net als dat bij motorvoertuigen het geval is) en is de afgifte wel chronologisch.

De afgiftedata zijn als volgt: (2b)

Sc. Startdatum Eerste teken Einddatum Laatste teken
1 02-01-1977 YA-00-01 28-02-1995 YW-99-94
2 01-03-1995 00-01-YA 31-12-2017 96-21-YV
 
13 02-01-2018 1-YB-000 (lopend) (lopend)

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de wel en niet uitgegeven combinaties:

Sc. YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ
1 YY
2
13 YY

Sidecode 1 was niet volledig uitgeput ten tijde van de overstap naar sidecode 2. Lettercombinaties YX en YZ waren nog ongebruikt. De reden hiervan is onbekend. Sidecode 2 werd eveneens niet volledig uitgegeven. De afgifte liep t/m YV. Dat gebeurde omdat de RDW besloot naar sidecode 13 over te stappen op het moment dat een nieuw computersysteem voor afgifteregistratie operationeel werd. (2a)

Het grote gat valt omdat de Y-serie in sidecode 3 niet beschikbaar is voor motorboten (die is al in gebruik voor youngtimers) en de registratienummers uit 2 letters en 4 cijfers moeten bestaan. De eerste volgende sidecode waarbij dat het geval was, is 13.

Afgezien van YY voor handelaren zijn er geen andere lettercombinaties met een speciale betekenis.

Manier van aanbrengen

Y-nummers worden niet op kentekenplaten uitgegeven omdat de minimale letterhoogte veel groter moet zijn (voorbeeld van illegale uitvoering). Het Y-registratieteken moet aan beide zijden op het snelle motorvaartuig aangebracht worden; meestal gedaan als sticker. Enkel de minimale afmetingen van de letters en cijfers zijn verplicht gesteld door de RDW. Het lettertype is vrij te kiezen net als de kleur. (1)

Wegens het ontbreken van een strikt toezichtmechanisme zoals bijvoorbeeld op de productie van kentekenplaten wel bestaat, leidt stickeren soms tot creatieve aanpassingen.

Handelaren

De combinatie YY als "handelaarskenteken" voor motorboten bestaat sinds 1 maart 1977. De afgiftedata zijn als volgt: (2c)

Sc. Startdatum Eerste teken Einddatum Laatste teken
1 01-03-1977 YY-00-01 13-05-2020 YY-10-20
 
13 03-06-2020 1-YY-000 (lopend) (lopend)

Handelsnummers worden sinds de start van sidecode 13 afgegeven onder vernieuwde gebruiksvoorwaarden. Eerdere nummers uit sidecode 1 behouden hun geldigheid, maar nieuwe afgiftes vinden daar niet meer plaats.

Bij proefvaarten met snelle motorboten door handelaren dient het YY-nummer duidelijk gevoerd te worden. De meesten doen dit door middel van een snel te bevestigen canvas vlag/doek met daarop hun nummer geprint. Indien de boot waarmee proefgevaren wordt al voorzien is van een eigen Y-registratienummer, is het niet verplicht dat nummer tijdelijk af te dekken. (2b)

Snelvaren

Het hebben van een Y-registratieteken op een snelle motorboot betekent niet automatisch dan men ook snel mag varen. Het is een voorwaarde om een snelvaarvergunning aan te kunnen vragen.

Snelvaarvergunningen worden op lokaal niveau geregeld. Vaak via de gemeente of het waterschap waar het desbetreffende water onder valt. Deze kunnen aanvullende eisen stellen. Bijvoorbeeld dat naast het Y-teken ook een lokaal registratienummer gevoerd moet worden (voorbeeld).

Op de Loosdrechtse Plassen komen bijvoorbeeld L-, P- en V-nummers voor. Het aanvullende registratiesysteem ziet er zo uit:

Bronnen, referenties en voetnoten

To top