Alternatief personenvervoer

Registratieplaten voor o.a. fietstaxi's.

Amsterdam

Om de kwaliteit van het alternatief personenvervoer, zoals fietstaxi's, paardenkoetsen en tuktuk's, te verbeteren heeft de gemeente Amsterdam sinds 1 april 2013 een vergunningsregeling ingevoerd. Onderdeel daarvan is dat vergunninghouders van fietstaxi's hun voertuigen van een registratieplaat moeten voorzien. Deze dient duidelijk zichtbaar én leesbaar aan de voor- of achterzijde van het voertuig bevestigd te zijn conform de hieraan gestelde richtlijnen. Een vergunning is maximaal drie jaar geldig. (1)

Alleen fietstaxi's zijn verplicht een registratieplaat te voeren. Andere vergunningplichtige alternatieve vervoersvormen zoals paardenkoetsen en tuktuk's hoeven dat niet omdat de gemeente toezicht en handhaving daarop anders ingericht heeft. (2)

De APV-registratieplaat is puur een Amsterdams fenomeen en staat geheel los van de RDW en het Nederlandse kentekensysteem. Opzet, uitvoering, toezicht en handhaving zijn een exclusieve aangelegenheid van de gemeente.

Tussen 1 april 2013 en 1 april 2016, de eerste vergunningsperiode, bestonden de APV-registratieplaten uit witte tekens op een zwarte achtergrond. Vanaf 1 april 2016 tot 1 april 2019 (update: 2020), de tweede vergunningsperiode, bestaan de registratieplaten uit donkerblauwe tekens op een witte achtergrond. Ze zijn ontworpen door Velthuis Reclame in Purmerend, alwaar ze ook centraal geproduceerd worden. (2)(5)

Model 2013 Model 2016

B-99
F-99

B-99
F-99

Op de registratieplaat staan vermeld:

Wanneer de vergunning verlopen of ingetrokken is, dient de vergunninghouder de betreffende registratieplaat/-platen binnen vijf werkdagen in te leveren bij de gemeente Amsterdam ter vernietiging. Dit gold ook voor de registratieplaten van model 2013 uit de eerste vergunningsperiode. Deze maatregel creëert een uitsterfbeleid waardoor uiteindelijk alleen platen van de meest actuele vergunningsperiode in omloop blijven. Op dit moment is dat model 2016. Handhaving wordt hierdoor vergemakkelijkt. (1)

Op 26 maart 2018 was er nog slechts 1 zwarte registratieplaat in gebruik. Dit exemplaar werd in april 2018 ingenomen. Daarmee kwam er 5 jaar na introductie van de registratieplaat een einde aan de omloop van het zwart/witte design. (2)

Bij verlies of diefstal van een APV-plaat wordt een nieuw exemplaar uitgereikt voorzien van een duplicaatcode. Die systematiek is afgekeken van GAIK-kentekenplaten.

Toekomst

De gemeente Amsterdam heeft besloten het vergunningsstelsel per 1 april 2019 te gaan beëindigen. Omdat APV-registratieplaten direct gekoppeld zijn aan het vergunningsstelsel gaan deze als gevolg daarvan verdwijnen. (2)

Vanaf 26 februari 2019 worden er definitief geen nieuwe APV-vergunningen meer afgegeven. (3) Alle vergunningen die vervallen op of na 1 april 2019 worden met een jaar verlengd tot 1 april 2020 om vergunninghouders in staat te stellen hun bedrijfsactiviteiten af te bouwen.

Op 1 april 2020 verliezen alle fietstaxivergunningen hun geldigheid en is de APV-plaat historie. (2)(4)

Afmetingen en ontwerp

APV-platen zijn gebaseerd op het ontwerp van motorkentekenplaten. Ze zijn even groot (210 bij 143 mm) en maken gebruik van dezelfde verkleinde letterset. (5)

In het ontwerp van de APV-plaat zijn drie veiligheidselementen opgenomen. Een daarvan is het logo van Amsterdam (de drie kruisjes) geperst in de linker bovenhoek. Dat is gedaan om namaak te bemoeilijken en gemakkelijk herkenbaar te maken dat het plaatje een "Amsterdamse aangelegenheid" betreft. Het zorgt ervoor dat er geen verwarring kan ontstaan met RDW-erkende kentekenplaten. Producent Velthuis heeft als enige de hiervoor benodigde persmatrijs in bezit.

Het tweede veiligheidskenmerk is de inslag van een NL-symbool met daaronder een 5-cijferig nummer, in dezelfde stijl als op reguliere kentekenplaten. Nummer drie is de eens per drie jaar wisselende kleurstelling, conform de maximale looptijd van een APV-vergunning. Toezicht en handhaving zijn daardoor eenvoudig.

Saillant detail: het scheidingsstreepje op de bovenste regel van de plaat staat altijd op zijn kop. Die staat namelijk onder de middenlijn van de regel in plaats van erboven. Dat komt omdat er voor motorfietskentekenplaten (nog) geen persmatrijs is om het streepje op de eerste regel juist te persen. Bij gebrek daaraan wordt het bovenste streepje simpelweg geperst met een omgedraaide matrijs voor het onderste streepje.

Bronnen, referenties en voetnoten

To top