Alternatief personenvervoer

Registratieplaten voor o.a. fietstaxi's.

Amsterdam

Om de kwaliteit van het alternatief personenvervoer, zoals fietstaxi's, paardenkoetsen en tuktuk's, te verbeteren heeft de gemeente Amsterdam sinds 1 april 2013 een vergunningsregeling ingevoerd. Onderdeel daarvan is dat vergunninghouders van fietstaxi's hun voertuigen van een registratieplaat moeten voorzien. Deze dient duidelijk zichtbaar én leesbaar aan de voor- of achterzijde van het voertuig bevestigd te zijn conform de hieraan gestelde richtlijnen. Een vergunning is maximaal drie jaar geldig. (1)

Alleen fietstaxi's zijn verplicht een registratieplaat te voeren. Andere vergunningplichtige alternatieve vervoersvormen zoals paardenkoetsen en tuktuk's hoeven dat niet omdat de gemeente toezicht en handhaving daarop anders ingericht heeft. (2)

Tussen 1 april 2013 en 1 april 2016 bestonden de APV-registratieplaten uit witte tekens op een zwarte achtergrond. Vanaf 1 april 2016 tot 1 april 2019 (update: 2020) bestaan de registratieplaten uit donkerblauwe tekens op een witte achtergrond. Ze worden centraal geproduceerd bij Velthuis Reclame in Purmerend. (2)

Oud model Nieuw model

B-99
F-99

B-99
F-99

Op de registratieplaat staan vermeld:

Wanneer de vergunning vervallen of ingetrokken is, dient de vergunninghouder de betreffende registratieplaat/-platen binnen vijf werkdagen in te leveren bij de gemeente Amsterdam ter vernietiging. Dit gold ook voor de oude registratieplaten (witte tekens op een zwarte achtergrond). Er was dus sprake van een uitsterfbeleid waardoor uiteindelijk alleen platen van het huidige ontwerp in omloop bleven. (1)

Op 26 maart 2018 was er nog slechts 1 zwarte registratieplaat in gebruik. Dit exemplaar werd in april 2018 ingenomen. Daarmee kwam er 5 jaar na introductie van de registratieplaat een einde aan de omloop van het zwart/witte design. (2)

Bij verlies of diefstal van een APV-plaat wordt een nieuw exemplaar uitgereikt voorzien van een duplicaatcode. Die systematiek is afgekeken van GAIK-kentekenplaten.

Toekomst

De gemeente Amsterdam heeft besloten het vergunningsstelsel per 1 april 2019 te gaan beëindigen. Omdat APV-registratieplaten direct gekoppeld zijn aan het vergunningsstelsel gaan deze als gevolg daarvan verdwijnen. (2)

Vanaf 26 februari 2019 worden er definitief geen nieuwe APV-vergunningen meer afgegeven. (3) Alle vergunningen die vervallen op of na 1 april 2019 worden met een jaar verlengd tot 1 april 2020 om vergunninghouders in staat te stellen hun bedrijfsactiviteiten af te bouwen.

Op 1 april 2020 verliezen alle fietstaxivergunningen hun geldigheid en is de APV-plaat historie. (2,4)

Bronnen, referenties en voetnoten

To top