Eenmalige speciale series

Krachtens artikel 4 lid 7 van het Kentekenreglement.

De wet

Hoofdstuk 2 artikel 4 lid 7 van het Kentekenreglement maakt het mogelijk om bij uitzonderlijke gelegenheden tijdelijk kentekenplaten te voeren uit een eenmalige serie. De wettekst luidt: (1)

Indien naar oordeel van Onze Minister sprake is van een uitzonderlijke gelegenheid met een karakter van nationaal of internationaal belang, kunnen tijdelijke kentekens worden opgegeven.

Door deze regeling kunnen motorvoertuigen (die eventueel al een geldig Nederlands kenteken hebben) tijdelijk en legaal voorzien worden van een uitzonderlijke plaat. De onderstaande kentekenplaten zijn op basis van die wet tijdelijk gebruikt en officieel gesanctioneerd door de RDW. Ze werden geproduceerd door JKG.

De platen

NSS
info
GCCS
info
NL-EU16
info

NSS-99

Delegatie NSS

XX-99

Delegatie land/organisatie

NL-GCCS

NL-EU16

Nuclear Security Summit

Deze conferentie werd op 24 en 25 maart 2014 gehouden in Den Haag. Auto's waarmee de gedelegeerden werden vervoerd waren voorzien van een kentekenplaat met daarop het NSS-logo en de 2-letterige afkorting van hun land (of organisatie) gevolgd door een volgnummer. Dit was de eerste keer dat een eenmalige speciale kentekenserie gecreëerd werd nadat dat mogelijk was geworden door een wetswijziging.

Global Conference on Cyber Space

Op 16 en 17 april 2015 vond in Den Haag de Global Conference on Cyber Space plaats. Een beperkt aantal auto's werd uitgerust met speciale GCCS kentekenplaten. Dit keer waren alle kentekens hetzelfde. Er werd geen gebruik gemaakt van gepersonaliseerde delegatieplaten en volgnummers (zoals dat bijvoorbeeld op de NSS wel het geval was).

Nederlands voorzitterschap van de Europese Raad

Van 1 januari tot en met 1 juni 2016 was Nederland aan de beurt om voor 6 maanden voorzitter te zijn van de Europese Raad. Ter gelegenheid hiervan werd wederom een beperkt aantal auto's voorzien van een speciale kentekenplaat. Er was geen sprake van personalisatie en volgnummers. Alle platen waren hetzelfde.

Bronnen, referenties en voetnoten

To top