Eenmalige speciale series

Krachtens artikel 4 lid 7 van het Kentekenreglement.

De wet

Hoofdstuk 2 artikel 4 lid 7 van het Kentekenreglement maakt het mogelijk om bij uitzonderlijke gelegenheden tijdelijk kentekenplaten te voeren uit een eenmalige serie. De wettekst luidt: (1)

Indien naar oordeel van Onze Minister sprake is van een uitzonderlijke gelegenheid met een karakter van nationaal of internationaal belang, kunnen tijdelijke kentekens worden opgegeven.

Door deze regeling kunnen motorvoertuigen (die eventueel al een geldig Nederlands kenteken hebben) tijdelijk en legaal voorzien worden van een uitzonderlijke plaat. De onderstaande nummerplaten zijn op basis van die wet tijdelijk gebruikt en officieel uitgegeven door de RDW.

De platen

NSS
info
GCCS
info
NL-EU16
info

NSS-99

Delegatie NSS

XX-99

Delegatie land/organisatie

NL-GCCS

NL-EU16

Nuclear Security Summit

De NSS werd gehouden op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag. Het was de grootste internationale conferentie ooit gehouden in Nederland. Bij deze gelegenheid werd voor het eerst een eenmalige speciale kentekenserie gecreëerd nadat dat mogelijk geworden was door een wetswijziging.

De serie bestond uit 2 subseries:

Voor de organisatoren van de NSS waren een kleine 50 sets kentekenplaten beschikbaar met de afkorting NSS gevolgd door 2 cijfers. De volgnummers liepen van 01 tot en met circa 45.

Auto's waarmee de gedelegeerden werden vervoerd waren voorzien van kentekenplaten met daarop de 2-letterige afkorting van hun land (of internationale organisatie) gevolgd door een volgnummer en een vlag. De volgnummers waren 01 t/m 04, dus 4 sets nummerplaten per delegatie. Voor deze groep werden in totaal ongeveer 232 sets geproduceerd. Daarvan had de EU als enige deelnemer 2 series: één voor de Europese Unie (EU-01 t/m 04) en één voor de Europese Commissie (EC-01 t/m 04).

De 2-letterige landafkortingen werden toegepast volgens ISO 3166-1 Alpha-2 normering. Saillant detail was dat de Europese Commissie gebruik maakte van de afkorting "EC", terwijl die door ISO aan Ecuador is toegewezen. (2) Aangezien Ecuador geen deelnemer was leidde dat niet tot problemen.

In totaal werden er rond de 550 kentekenplaten afgegeven aan 53 deelnemende landen, 4 observerende internationale organisaties plus de NSS-organisatie zelf. Elke plaat was voorzien van een lamineercode. De opbouw was als volgt: RDW-NSS 999, waarbij 999 een uniek nummer was, beginnende bij 001. Zo had een van de BE-01 platen (België) de lamineercode RDW-NSS 042.

Global Conference on Cyber Space

Op 16 en 17 april 2015 vond in Den Haag de Global Conference on Cyber Space plaats. Een beperkt aantal auto's werd uitgerust met speciale GCCS kentekenplaten. Dit keer waren alle kentekens hetzelfde: NL-GCCS. Er werd geen gebruik gemaakt van gepersonaliseerde delegatieplaten en volgnummers.

De oplage was 100 platen, elk voorzien van een lamineercode met opbouw: RDW-GCCS-999, waarbij 999 een uniek nummer was.

Nederlands voorzitterschap van de Europese Raad

Van 1 januari tot en met 1 juni 2016 was Nederland aan de beurt om voor 6 maanden voorzitter te zijn van de Europese Raad. Ter gelegenheid hiervan werd wederom een beperkt aantal auto's voorzien van een speciale kentekenplaat met opschrift NL-EU16. Er was geen sprake van personalisatie en volgnummers.

Er werden 80 platen geproduceerd, welke allen exact hetzelfde waren tot aan de lamineercode aan toe. Op elke plaat stond in de linker onderhoek de code: NL-EU16.

Dit was de eerste eenmalige serie waarin op geen enkele wijze onderscheid mogelijk was. Dat leidde tot praktische problemen achter de schermen omdat de organisatie moeite had om elke delegatie in de juiste auto te krijgen. Ze raakten het overzicht kwijt. Als ad-hocoplossing werden de platen door middel van zwarte plakcijfers snel "uniek" gemaakt. Een fotoset laat dat zien. De gevonden oplossing had iets weg van tijdelijke kentekenplaten.

Bronnen, referenties en voetnoten

To top