Export (uitvoer) & transito (doorvoer)

Kentekenplaten voor uitvoer en tussenvervoer.

De platen

Werk in uitvoering: de betekenis van de platen door de tijd heen moet nog uitgebreid worden.

Uitvoerkenteken
info
Z-kenteken
info
Doorvoerkenteken
info

XX-99-99

Voorbeeld, vaak voorzien
van groene exportsticker
en/of verzekeringssticker

XX9-999

Voorbeeld, oude stijl

Z-99-99

Opmaak 1

99-99-Z

Opmaak 2

99-Z-99

Opmaak 3

9XX-999

Voorbeeld (lijkt op sc 13)

9XX-X99

Voorbeeld (lijkt op sc 8)

9XX-9X9

Voorbeeld

Uitvoerkenteken

Voor het uitvoerkenteken (ook wel exportkenteken genoemd) wordt de letter/cijfer-combinatie overgenomen van het eerder gevoerde Nederlandse kenteken. Geldigheid is 14 dagen, maar niet langer dan de APK van het voertuig geldig is. (1) De platen hoeven niet voorzien te zijn van een zwart kader.

Saillant detail: als het voertuig zich bij aanmelding voor uitvoer nog in Nederland bevindt moeten de officiële kentekenplaten ingeleverd worden bij de exportdienstverlener ter vernietiging. Als het voertuig zich al in het buitenland bevindt hoeft dit niet en moet de eigenaar zelf zorgdragen voor vernietiging. Hier loopt het GAIK-systeem van gecontroleerde inname dus mank. (2)

Z-kenteken

Kenteken voor voertuigen die nooit in Nederland geregistreerd zijn geweest en waarvan het buitenlandse kenteken de geldigheid heeft verloren. Bedoeld om dit soort voertuigen alleen binnen Nederland te kunnen vervoeren, maar bij gebrek aan beter destijds gebruikt als doorvoerkenteken. Het Z-kenteken was 7 dagen geldig. Bestaat niet meer sinds 01-07-2007; vervangen door het transitokenteken. (3) Onbekend is of alle varianten uitgegeven zijn.

Het Z-kenteken werd alleen in Nederland geaccepteerd. Vanaf 20 oktober 2006, na aandringen van de Nederlandse regering, ook in Duitsland om de vervoersproblemen met exporteren over de weg van gebruikte voertuigen naar Oost-Europa op te lossen. (6)

Doorvoerkenteken

Het doorvoerkenteken (ook wel transitokenteken genoemd) is bedoeld voor vervoer van het ene naar het andere land door Nederland heen van voertuigen die geen Nederlands kenteken (gehad) hebben. Vaak zijn dit voertuigen die afkomstig zijn uit het buitenland en vanuit Nederland naar een ander buitenland worden gereden. Ook nieuwe voertuigen komen in aanmerking. (5)

Het kenteken bestaat uit 1 cijfer gevolgd door 2 letters met daarachter een combinatie van 3 cijfers en/of letters. Ingevoerd m.i.v. 1 januari 2007. (8) Het is 14 dagen geldig in de hele wereld, maar niet langer dan de APK van het voertuig geldig is. Vervangt het 7-daagsekenteken welke daarvoor in gebruik was. De platen hoeven niet voorzien te zijn van een zwart kader.

Het eerste uitgegeven transitokenteken was volgens de RDW 9NB-010. Of dat helemaal waar is kan aan getwijfeld worden gezien de letter/cijfer-combinatie kenteken nummer 109 aanduidt. (7)

De historie van deze platen is nog niet helemaal duidelijk. Ze zouden tussen 1994 en 31-12-2013 ook gebruikt zijn als exportkenteken (voor voertuigen die wel een NL-kenteken gehad hebben) en sinds 06-01-2014 alleen nog uitgegeven worden aan voertuigen die nooit een Nederlands kenteken hebben gehad en binnen of buiten Nederland worden gebracht. (4,5)

Bekijk ook TRADE, een decoder voor informatie verborgen in transitokentekens.

Stickers

Witte kentekenplaten voor export- en transitodoeleinden worden door de exporteur vaak voorzien van een sticker. De platen krijgen hiermee een officiëlere uitstraling; voornamelijk om problemen met buitenlandse autoriteiten te voorkomen. Strikt genomen is het voor de Nederlandse weg niet nodig.

Registratie versus kentekenbewijs

Voor motorvoertuigen is er een verschil tussen het hebben van een Nederlandse registratie of een Nederlands kentekenbewijs.

Doorvoer is van toepassing op motorvoertuigen die nooit een Nederlands kentekenbewijs hebben gehad. Het doorvoerkenteken houdt echter wel een registratie in Nederland in; namelijk het vastleggen bij de RDW van het doorvoerkenteken voor die auto.

Export is van toepassing op motorvoertuigen die wel een Nederlands kentekenbewijs hebben of gehad hebben.

Tijdlijn

Wordt aan gewerkt.

Bronnen, referenties en voetnoten

To top