Voorlopig kenteken en eendagskenteken

Tijdelijke kentekenplaten voor gebruik binnen Nederland.

Leeswijzer

Werk in uitvoering: alle informatie op deze pagina met betrekking tot zaken van vóór 2000 is nog niet definitief bevestigd. Hangende het onderzoek moet die dan ook met voorzichtigheid behandeld worden. Meer informatie over voorlopige en eendagskentekens in de periode 1951-2000 is welkom.

De platen

Voorlopig kenteken
info
Voorlopig & eendags
info
Eendagskenteken
info

99-99

X-99-99

Type 1

99-99-X

Type 2

99-X-99

Type 3

X-99-99

Type 1

99-99-X

Type 2

99-X-99

Type 3

9-X-999

Type 13

999-X-9

Type 14

Voorlopig kenteken

Voorlopige kentekenplaten werden op 1 mei 1956 geïntroduceerd voor nieuwe motorrijtuigen omdat de afgifte van een definitief kenteken lang op zich liet wachten. (1) De regeling kwam op 1 januari 1957 alweer te vervallen. (2)

Voorlopig & eendagskenteken

Tussen eind jaren '50 (waarschijnlijk 1957 of 1958) en midden jaren '90 (waarschijnlijk 1996 of 1997) waren het voorlopig kenteken en het eendagskenteken binnen 1 enkele serie ondergebracht. (1) Ze waren door de nummering als volgt te onderscheiden:

De letter op de plaat duidde een geografisch gebied aan, gebaseerd op het district dat de keuring van het voertuig ging verrichten of al had verricht. In het laatste geval waarin een voertuig weliswaar in beginsel was goedgekeurd voor toelating tot de weg, maar er daarnaast nog bepaalde controles moesten plaatsvinden alvorens een definitief kentekenbewijs kon worden afgegeven, werd een tijdelijk kenteken verstrekt. De gebiedsindeling was als volgt:

Met name de exacte verdeling van de pas later ontstane 12e provincie Flevoland (bestaande uit de Noordoostpolder en de Zuidelijke en Oostelijke Flevopolder) is nog onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de doelgroepen van de letters W, X en Z.

Toepassing van een subserie als voorlopig kenteken is eind jaren '90 afgeschaft omdat het voor de districtskantoren van de RDW toen mogelijk werd direct een definitief kentekenbewijs af te geven na de goedkeuring van een voertuig. Daarmee verviel de noodzaak voor een tijdelijke kentekening. In de uitzonderlijke situatie dat tijdens een keuring (nog) niet kon worden vastgesteld of het voertuig aan de eisen voldeed, werd wel een definitief kentekenbewijs afgegeven, maar dan voorzien van een beperkte geldigheidsduur. Het kenteken zelf was gewoon een regulier nieuw kenteken uit de op dat moment lopende sidecode; bijvoorbeeld 23-45-FK. (4)

Eendagskenteken

Waarschijnlijk werd het huidige eendagskenteken eind jaren '90 geïntroduceerd. Mogelijk in 1997 of 1998 als gevolg van de nieuwe Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994) en de introductie van het Kentekenreglement. Het Kentekenreglement was de opvolger van het Reglement Kentekenregistratie (RKR).

Kentekens bevattende een enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W of X en twee groepen van twee cijfers worden uitgegeven aan voertuigen die over de openbare weg naar de plaats van weging en onderzoek moeten worden gereden. De letter betreft een maandaanduiding:

De twee groepen van twee cijfers zijn een volgnummer zonder verdere betekenis en/of onderverdeling. Aan het kenteken zelf kan de specifieke dag van geldigheid niet afgeleid worden.

Met drie mogelijke indelingen (X-99-99, 99-99-X, 99-X-99) betekent dat dat er per maand 29.997 unieke combinaties afgegeven kunnen worden. Per wetswijziging van 1 mei 2021 zijn daar twee nieuwe indelingen bij gekomen; namelijk 9-X-999 en 999-X-9. Met elk 9999 extra combinaties komt het totaal daarmee op 49.995 per maand. (5)

Eendagskentekens worden alleen afgegeven aan voertuigen zonder Nederlands kenteken en voertuigen met Nederlands kenteken waarvan het kenteken ongeldig is verklaard en weer opnieuw geactiveerd moet worden. Geldigheid is 1 dag: enkel de dag van de keuringsafspraak en enkel in Nederland. Platen mogen zelfgemaakt zijn en hoeven geen zwarte rand te hebben. (3)

Bronnen, referenties en voetnoten

To top