Voorlopig kenteken en eendagskenteken

Tijdelijke kentekenplaten voor gebruik binnen Nederland.

Vooraf

De platen

Werk in uitvoering: de betekenis van de platen door de tijd heen moet nog uitgebreid worden.

Voorlopig kenteken
info
Voorlopig & eendags
info
Voorlopig & eendags
info
Eendagskenteken
info

99-99

1956-1957

X-99-99

Opmaak 1

99-99-X

Opmaak 2

99-X-99

Opmaak 3

1958-1998

X-99-99

Opmaak 1

99-99-X

Opmaak 2

99-X-99

Opmaak 3

1998-2000

X-99-99

Opmaak 1

99-99-X

Opmaak 2

99-X-99

Opmaak 3

2000-heden

Voorlopig kenteken

Voorlopige kentekenplaten werden op 1 mei 1956 geïntroduceerd voor nieuwe motorrijtuigen omdat de afgifte van een definitief kenteken lang op zich liet wachten. (1) De regeling kwam op 1 januari 1957 alweer te vervallen. (2)

Voorlopig & eendagskenteken (1958-1998)

Tussen 1958 en 1998 waren het voorlopig kenteken en het eendagskenteken binnen 1 enkele kentekenserie ondergebracht. (1) Ze waren als volgt te onderscheiden:

De platen werden per provincie uitgegeven, waarbij de letter stond voor:

Onbevestigde informatie, meer info is gewenst.

Voorlopig & eendagskenteken (1998-2000)

De platen zijn hetzelfde gebleven, maar de betekenis zou veranderd zijn:

Eendagskenteken

Kentekens bevattende de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W of X en twee groepen van twee cijfers worden uitgegeven voor voertuigen die naar de plaats van weging en onderzoek moeten worden gereden. Geldigheid is 1 dag (enkel de dag van de keuringsafspraak). (3)

Tijdlijn

Wordt nog aan gewerkt. Onderstaande informatie is onbevestigd en incompleet.

Letter Betekenis in tijdvak
  1958-1998 1998-2000 2000-heden
  Provincie Maand Maand van W&O afspraak?
A Friesland Juni ?
E Groningen & DrentheJuli
F - Overgeslagen - 1 dag - Overgeslagen -
H Overijssel Augustus
K Noord-Holland September
L Zuid-Holland Oktober
N Zeeland November
P Utrecht & FlevolandDecember
S Gelderland Januari
T Noord-Brabant Februari
V Limburg Maart
W RDW (centraal uitgegeven)April
X RDW (centraal uitgegeven)Mei
Z RDW (centraal uitgegeven voor export, zie Z-kenteken)

Meer informatie is welkom.

Bronnen, referenties en voetnoten

To top