Internationale militaire organisaties in Nederland

Onder andere NAVO, Verenigde Staten en Duitsland.

Leeswijzer

Reeksen toegewezen aan Defensie (NL-legerplaten) staan in het sidecode-overzicht.

Overzicht

Dit betreffen speciale series welke meestal niet voldoen aan de sidecode-indeling. Officieel is hier geen sprake van een "kenteken op een kentekenplaat", maar een "registratienummer op een registratieplaat".

Generieke codering: X staat voor een letterpositie en 9 voor een cijferpositie.

AFCENT - AFC/AF
info
NAVO dienstvoertuig - RC
info
US Army (niet-NAVO)
info
BFG - N/DF
info
DSN - D
info

AFC 9999

4 cijfers, vanaf '67

AFC 99999

5 cijfers, tot '92

CD-A-99

AFCENT-personeel met
diplomatieke status, tot '92

AF-XX-99

Sidecode 5, 1992-1999

AF-XX-99

Sidecode 5, 2000-2002

RC 1

1 = Commander-in-Chief

RC 99

2 cijfers

RC 999

3 cijfers

RC 9999

4 cijfers, tot 1998

RC 9

1 cijfer

RC 9999

4 cijfers, 1998-2000

RC 1

1 = Commander-in-Chief

RC-99-99

Sidecode 1, vanaf 2000

XX9999

Ster i.p.v. streepje, voor '05

CX99-99

Soms met ster en streepje

NA99XX

XX=Legerplaats

NA-99-XX

XX=Legerplaats

99SC99

SC=Schinnen

99SC-99

2005-2019, geen NL-logo

SC-999-X

Sidecode 9, vanaf 2019
geen NL-logo

XX 99 N

2 cijfers, vanaf 1960

XX 999 N

3 cijfers, vanaf 1975

MB 999 N

Belastingserie met 3 cijfers

MB 9999 N

Belastingserie met 4 cijfers

XX 999 N

Uitvoering met euroband

DF XX 999

Nieuwste variant

XX 99 D

2 cijfers, vanaf 1963

MB 99 D

Belastingserie met 2 cijfers
tot 1998

MB 999 D

Belastingserie met 3 cijfers
vanaf 1998

XX 99 D

Uitvoering met euroband

AFCENT

Dit zijn privévoertuigen van buitenlands NAVO-personeel zonder diplomatieke status (CD-A was met diplomatieke status).

Afgifte startte in 1967 toen het NAVO-hoofdkwartier verhuisde van Frankrijk (Fontainebleau) naar Nederland. De NAVO vestigde zich in Brunssum onder de naam AFCENT: Allied Forces Central (Europe). Registratienummers begonnen met AFC gevolgd door 4 of 5 cijfers en waren onderverdeeld in twee soorten: (1)

AFC-platen zijn in omloop geweest tot 16 april 1992. Eerder dat jaar waren er zorgen ontstaan over de grote herkenbaarheid van AFCENT-personeel aan de afwijkende kentekenplaten. Daarom werd besloten dat de platen minder opvallend moesten worden zodat ze anoniemer in het verkeer opgingen.

Aldus werd overgestapt op de standaard gele kentekenplaat die Nederland sinds 1978 kende. Registratienummers kregen een andere vormgeving die qua indeling overeenkwam met kentekens uit sidecode 5. De eerste letters waren altijd AF.

De gebruikte nummers kwamen uit de serie AF-BB-01 t/m AF-ZZ-99, waarbij ook de letters M en W gebruikt werden. Voorbeelden zijn het registratienummer AF-MW-56 op een Amerikaans model kentekenplaat en AF-KM-44 op een lange plaat. Aan de letters in het tweede letterblok kon men het type kentekenplaat (lang, vierkant, motor, Amerikaans) en de voertuigsoort afleiden. De exacte onderverdeling is echter onbekend. Wel zeker is dat wanneer de tweede lettergroep met een Z begon (AF-ZB-01 t/m AF-ZZ-99) motorrijtuigenbelasting verschuldigd was. (2)

In het kader van wederom een anonimiseringsprogramma werd de uitgifte van AF-platen op 1 januari 2002 stopgezet. Dit naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001. (3) Sindsdien hebben privévoertuigen van buitenlandse NAVO-militairen in Nederland registratienummers bestaande uit cijfer-lettercombinaties welke het normale sidecodesysteem van de RDW volgen. Zodoende zijn ze niet meer te onderscheiden van al het andere verkeer. (4)

Registratienummers zijn sinds die datum gewone kentekens uit de op dat moment lopende sidecode en lettercombinatie. De RDW plaatst op aanvraag van de commandant van de Vehicle Registation Office (VRO) het eerstvolgende vrije kenteken buiten de normale registratie (code A-53) en stelt deze vervolgens ter beschikking aan de NAVO. Zo'n voorbeeld was H-214-TD van 11 mei 2020. Dat lijkt een kenteken maar is in dienst geweest als registratienummer. De omliggende nummers H-213-TD en H-215-TD zijn regulier afgegeven als "gewone" kentekens.

NAVO dienstvoertuigen

Voertuigen met RC-registratienummers behoren tot het wagenpark van JFC Brunssum (voorheen AFCENT en AFNORTH). RC staat voor Région Centrale en stamt nog uit de tijd dat de NAVO-commandostructuur opgedeeld was in regio's. De benaming is Frans omdat het hoofdkwartier daar bij de oprichting gevestigd was. Op 15 maart 1967 verhuisde het hoofdkwartier naar Nederland.

Door de jaren heen is de naam van het hoofdkwartier enkele malen gewijzigd:

US Army in Nederland (niet-NAVO eenheden)

In Nederland gelegerde niet-NAVO eenheden van de Amerikaanse strijdkrachten voeren eigen registratieplaten. Dienstauto's zijn voorzien van een SC-registratienummer. De letters geven de legerbasis aan (SC = Schinnen). Er zijn twee varianten:

SC-platen uit de periode 2005 tot 2019 zijn uitgegeven in 2 verschillende lettertypen: het GAIK-font uit 2000 en het lettertype wat tussen 1978 en 2000 de standaard was. Tot en met 2005 (eerste cijfergroep = 05) werd het oude font nog gebruikt. Vanaf 2006 ging men over op het GAIK-lettertype.

Oude registratieplaten voor dienstauto's beginnen met NA, Cx en Ux. Deze komen echter nauwelijks meer voor en worden bij vervanging voorzien van SC-nummers. (4) Cx en Ux-registratieplaten zouden een soort "Nederlandse uitvoering" zijn geweest van de Amerikaanse legerkentekens.

Als platen de lettergroep NA bevatten staat dat voor "Non Appropriated (Funds)". Een term die door de Amerikaanse overheid wordt gebruikt om de herkomst van financiering te onderscheiden. NAF zijn inkomsten die overheidsorganisaties zelf verdiend hebben, ingezet als aanvulling op de door belastingheffing verkregen budgetten die door de regering aan een overheidsorganisatie toegewezen zijn. (6) NA-registraties werden (vanaf 1992?) gebruikt door vrijwilligersorganisaties (MWR) voor het welzijn van Amerikaans legerpersoneel in het buitenland. De legerplaats werd door middel van een afkorting als 3e groep op de plaat gezet: CV (Coevorden), SH (Schinnen), ST (Soesterberg?), TH (The Hague, Den Haag?) en RT (Rotterdam). Van de basissen in Brunssum en Eygelshoven is bekend dat deze onder Schinnen (SH) vielen. Onbekend is of de andere US legerplaatsen, Ter Apel en Vriezenveen, ook een eigen afkorting hadden. Mogelijk vielen die onder Coevorden (CV).

Sommige platen van na 2000 zijn voorzien van een blauwe euroband. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er onder de gele sterrenkrans nooit een landaanduiding wordt opgenomen.

Meer informatie over al deze registratieplaten is gewenst. Neem gerust contact op.

BFG (British Forces Germany)

Dit zijn registratienummers voor privévoertuigen van Nederlandse militairen gelegerd in Duitsland die werkzaam zijn in BFG-verband. Deze voertuigen mogen alleen bestuurd worden door mensen die houder zijn van een NAVO-status en BFG-papieren. (7)

Registratienummers van het oude type beginnen met twee letters (oplopend), dan een nummer (oplopend) en eindigd met N. Er bestaat één speciale subserie: MB = Met Belasting.

Het nieuwe registratienummer begint met DF. Dat is in feite het "oude" registratienummer zonder de N aan het eind, op een nieuwe plaat. Bijvoorbeeld: EP 995 N => DF EP 995. (7)

De witte tekens op zwarte platen zijn gezien in 5 verschillende lettertypen.

Op de nieuwe platen beginnend met DF (in zwart op wit) komen in ieder geval 2 lettertypen voor: het Duitse "FE-schrift" en het nieuwe Belgische kentekenfont van 2010. (9)

De lamineercode van deze registratieplaten is als volgt samengesteld: [jaartal][DF][5-cijferig volgnummer]. Bijvoorbeeld: 2016DF00098 (foto).

Deze privévoertuigen zijn vrijgesteld van de Duitse motorrijtuigenbelasting en zijn tevens vrijgesteld van het voeren van een Nederlands kenteken. Door die constructie hoeven Nederlandse militairen ook in Nederland geen motorrijtuigenbelasting te betalen wanneer zij in het buitenland werken. (10)

DSN (Duitse Strijdkrachten in Nederland)

Zwarte platen met gele tekens betreffen registratienummers voor particuliere voertuigen van Duitse militairen en civiele diensten gelegerd in Nederland. Voor afgifte was de serie AB 01 D tot en met ZZ 99 D vastgesteld waarbij het hele alfabet gebruikt werd; met uitzondering van I, O en Q. Of de letters M en W ook afgegeven werden is niet bekend. Alle platen eindigen met de letter D van Duitsland en zijn zonder scheidingsstreepjes. (8)

Er bestaat één speciale subserie. Motorrijtuigen waarvoor geen aanspraak op vrijstelling van motorrijtuigenbelasting bestond werden voorzien van een registratienummer beginnend met MB = Met Belasting. Origineel was daarvoor de serie MB 01 D t/m MB 99 D voorzien, maar dat werd later uitgebreid tot MB 999 D omdat er simpelweg meer nummers nodig waren.

DSN-platen hebben ongeveer bestaan tussen 1963 en 2005. Op de Nassau-Dietzkazerne (tot 1983 "Legerplaats Budel" geheten) waren tussen 23 april 1963 en 2 juni 2005 Duitse militairen gelegerd. Daarnaast had Duitsland ook eenheden, verbindingsofficieren en ondersteunend personeel gestationeerd op enkele andere plekken in Nederland. Onder andere in Apeldoorn (1 LK), Beek (EUROCONTROL), Den Haag (IPGIT), Den Helder (NAVO-logistiek), Den Bosch (Nederlandse Wapen- en Munitiefabriek) en Ossendrecht (reservisten medische dienst). (8) In die regio's konden DSN-platen ook dikwijls aangetroffen worden.

Bronnen, referenties en voetnoten

To top